Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Права на потребителя » Организации за помощ при жалби относно финансови услуги

imagesКогато сте недоволни от получени финансови услуги, има организации, към които може да се обърнете за помощ. Те ще ви насочат какво трябва да направите и ще ви дадат съвет.

British Bankers Association (уебсайт http://www.bba.org.uk) е основна търговска асоциация на банки, действащи на територията на Великобритания. Организацията произвежда и разпространява безплатни информационни брошури. Листовките им, известни като Bankfacts, покриват голяма част от аспектите около банкирането. BBA не дава съвети по индивидуални противоречия, възникнали с някоя банка.

Banking Code Standarts Board (уебсайт http://www.bankingcode.org.uk; телефонен номер 020 7661 9694) е формация за проверка дали банките и организацията Building society се придържат към банковrs кодекс. Ако към BCSB бъде подадена информация, че определена банка не го спазва, оттам ще разгледат случая и ще изискат кодексът да се зачете.

Association of British Insurers (уебсайт http://www.abi.org.uk; телефонен номер 020 7600 3333) е търговска асоциация на по-голямата част от застрахователните компании. Разполага с практически кодекси и членовете й трябва да ги следват. Организацията се занимава с жалби, отправени към нейните членове.

Financial Services Authority (уебсайт http://www.fsa.gov.uk/consumer; телефонен номер 0845 606 1234) представлява независим орган на властта във Великобритания. Той регулира отделните финансови организации и работи в защита на потребителите. От FSA могат да ви дадат информация и да направите справка за финансови услуги, пенсии, ипотеки, застраховки и индивидуални спестявания.

Financial Ombudsman Service (уебсайт http://www.financial-ombudsman.org.uk; телефонен номер 0845 080 1800) разглежда потребителски жалби, свързани с лични финансови въпроси. Дават финансови съвети. Могат да ви информират относно банкови услуги, пенсионни съвети и застраховки. FOS разследва подадени жалби, когато проблемът е минал вече през официалната организационна процедура за подаването на жалби.

Motor Insurers’ Bureau (уебсайт http://www.mib.org.uk; телефонен номер 01908 830001) има право да даде компенсации на хора, претърпели катастрофи с мотор, ако са били причинени от неизвестен или незастрахован шофьор. MIB изплаща компенсации за телесни повреди или причинена смърт, също и за имуществена вреда.

© 2013 Пазаруване в UK · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress