Subscribe:Posts Comments

You Are Here: Home » Купуване на кредит » Как да си купим имот с кредит

images

Средствата за покупка са другото много важно условие. Не е достатъчно само да имате желание,за да бъде реализирана сделкатаИма няколко варианта:

–          спестявания,

–          средства от продажба на други активи,

–           кредитиране от банки,

–          заемни средства от нефинансови институции и др.

В случай , че  нямате лични средства, които да инвестирате, трябва да проучите възможността за финансиране от други източници.

Банковата ни система предлага разнообразни възможности за финансиране покупката на жилище, а конкуренцията между банките поддържа условията на тези кредити сравнително изгодни.Трябва да разгледате максимален брой  предложения на различни банки, преди да вземете решение къмкоя ще се насочите. Обърнете внимание на всички условия по кредита – лихвата безспорно е от първостепенно значение, но е добре да разгледате и другите показатели – например административните такси, застраховките, които се изискват от банката, и др. Изборът на най-подходяща финансова институция е сложен и рискован процес. Вашият консултант-брокер би трябвало да е информиран за условията за ипотечно кредитиране на повечето банки и по този начин да Ви спести времето и разходите по проучването на многобройните варианти. Тази информация трудно се събира, сравнява и анализира и затова се обърнете към професионално подготвени консултанти. И запомнете, че осигуряването на средства за покупка трябва да предшества търсенето на имот.

Възползвайте се от предлаганите от фирмите за имоти услуги,тъй като агенциите  за имоти поддържат тесни контакти с голяма част от банковите институции на пазара и имат договори за сътрудничество с тях.Така ще спестите много усилия и време. Ако сте клиент на агенция, можете да се възползвате от пълно консултиране при избора на банка и на конкретните параметри: срок, погасителен план, лихвени проценти. Можете да разчитате на съдействие при попълването и осигуряването на исканите от банките документи, на съдействие за придвижването на документите и за получаването на отговор от банката в максимално кратък срок.

Кредит срещу ипотека  дава уникалната възможност клиентът да закупи недвижим имот в момента, когато има нужда от него. Вместо да плаща наем, купувачът ще заплаща вноски по кредит, но накрая ще придобие собственост. За хората с по-добри финансови възможности е изгодно да вземат кредит със срок на изплащане от 10 до 15 години, тъй като за такъв период оскъпяването е по-малко. Клиентите с по-малки доходи се ориентират към заеми с по-дълъг срок на издължаване /до 35 години/, защото месечните вноски по тях са много по-малки. Статистиката показва, че ипотечните кредити у нас са със средни срокове на изплащане от 18 до 23 години. За 2009 г. средният размер на ипотечните кредити е 25 000 евро. Нараства разнообразието на ипотечни продукти, предлагани от банките, като в момента броят им надхвърля 300. Банките стават по-гъвкави в разработката на нови продукти, които да задоволят търсенето. Най-добре е обект на ипотеката да е имотът, който купувате. Ипотека на различен имот от купувания се прави, когато размерът на обезпечението на новото жилище не е достатъчен.

 

 

Размерът на кредита зависи от няколко показателя:

– договорената покупна цена на имота, фиксирана в Предварителния договор /банките финансират между 70 и 100 % от стойността на сделката/;

– доходите на кредитоискателите. Съществуват и варианти за жилищно кредитиране без документално доказване на доходите, но те са при по-високи лихвени нива; – пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение. Пазарната оценка се извършва от лицензирани оценители. Обикновено банките финансират между 50 и 90 % от пазарната стойност на имота;

– някои банки имат фиксиран максимален размер на кредита, който не може да се надвишава.

 

Максималният срок на жилищните кредити в различните банки е различен – варира между 20 и 35 години. Банките се съобразяват с максималната възраст, която кредитоискателите ще достигнат в края на изплащането на кредита – 58 – 65 години.

 

Банките отпускат и кредити за строеж на еднофамилни къщи или за довършване на жилищни имоти. В този случай освен другите документи се изисква да се представи и строителна документация – разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, проектно-сметна документация.

 

Отпускат се и заеми за покупка „на зелено”. В този случай има различни варианти в зависимост от това дали строежът вече е започнал, дали строите сами, къде се намира имотът и пр. Обикновено се учредява ипотека върху правото на строеж и тя се подновява с всеки следващ етап. Ипотеките може да са няколко – например, първо да се учреди ипотека върху правото на строеж, нова ипотека, след като бъде удостоверен грубият строеж, и евентуално последна ипотека при акт 16. Всички разходи по ипотеките са за сметка на клиента.


Leave a Reply

© 2015 Пазаруване в UK · Subscribe:PostsComments · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress